התקשרו עכשיו
054-5333959

הצהרות הון


פתחתם עסק? תצטרכו להגיש הצהרת הון, גם אם הנכם עדיין שכירים ואף אם מדובר בעוסק פטור.


הצהרת הון היא תמונת מצב של כל הנכסים וההתחייבויות של נישום לתאריך חתך מסוים, בדרך כלל מדובר בתאריך חתך של 31 בדצמבר לשנה הקודמת. כלומר, אם בשנת 2020 פתחתם עסק פרטי, תקבלו הצהרת הון שהתאריך שלה יהיה 31.12.2019.

בהצהרה הראשונה, הנכם נדרשים להציג את כל הנכסים וההתחייבויות שברשותכם: רכבים, חסכונות, הלוואות, קרנות השתלמות או נכסי נדל"ן. בהצהרות ההון הבאות תידרשו בעצם "להראות" אם הצלחתם להגדיל את ההון והנכסים שלכם באופן שמתאים להכנסות וההוצאות שהצגתם בדוחות השנתיים.

הצהרת ההון משמשת את מס ההכנסה לבדוק את בעל העסק ולראות אם השינויים שחלו במהלך השנים, בין הצהרת ההון הראשונה והשנייה, נבעו מההכנסות של אותו אדם. הצהרת ההון היא האינדיקציה למלחמה בהון השחור, והיא הבדיקה שמנסה להבין אם הנישום דיווח על כל ההכנסות שלו כחוק  והאם פתאום "צצו" נכסים שלא ייתכן שהיה לו המימון לרוכשם.                

אצלנו ב- I AM פיננסים, נעזור לכם למלא זאת בצורה הטובה ביותר.

הצהרת הון
מהי הצהרת הון ?


הצהרת הון, היא תמונת מצב של כל הנכסים וההתחייבויות בבעלותו של אדם פרטי לתאריך חתך

מסויים, בדרך כלל לסוף שנה קלנדרית, או במילים אחרות מצב ההון של האדם.


מטרתה של הצהרת ההון, היא בדיקה של פקיד השומה אם דיווחיו לרשויות של הנישום (אותו אדם

שיש לו "תיק במס הכנסה") משקפים את הונו האמיתי והאם שילם כראוי את המיסים.           

במידה וקיימת חפיפה בין הונו בפועל לאותו התאריך, לבין הפעילות השוטפת ובהתאם למה שדווח

מבחינת החוק דיווח הצהרת יהיה תקין, אך במידה ותמצא אי-התאמה, על הנישום יהיה לתת דין

וחשבון לפקיד השומה בגין הגידול או הקיטון של ההון.


מדי שנה נדרשים רבים להגיש הצהרת הון , בעיקר נישומים אשר פתחו תיק במס הכנסה ונכנסו

לרשת המס, בין אם הקימו עסק כ-עצמאי (עוסק מורשה או פטור) ובין אם הקימו חברה בע"מ.

יש לציין כי לא רק בעלי עסקים יידרשו להצהיר על מידת הונם ,אלא גם כאלה שרכשו נכסים או רכב

יוקרה, וברשות המיסים יש חשש להעלמות מס ורכוש וקבלת כספים שאינה בצורה חוקית יידרשו

למלא הצהרה הונית.


הצהרת ההון היא דין וחשבון של אדם פרטי, של בני זוג וילדים משותפים עד גיל 18 ,הכוללת דיווח

פרטני על רכושו או רכושם המשותף, ובכלל זה: נכסים כגון בית או מגרש, תוכניות חיסכון וניירות

ערך, מזומנים, מכוניות, ריהוט מעל סכום מסוים, תכשיטים, יצירות אמנות ונכסים שהתקבלו

בירושה, בנוסף היא גם תכלול קרנות השתלמות, ביטוחים, תוכניות חיסכון בבנק, קופות גמל וכיוב'

במקביל, נרשמות בהצהרה כל התחייבויותיו של הנישום, ובכלל זה: התחייבויות כספיות לאנשים

וחברות, משכנתאות וכל הלוואה שנטל ועליו להחזיר.

ההפרש בין הנכסים והרכוש להתחייבויות, הוא הסך הכולל של ההון עליו מצהיר הנישום.


כל נכס או התחייבות אשר מדווחים בהצהרה, חייבים להיות מוגשים בליווי מסמכים לאימות

הרישום.  מסיבה זו כדאי לשמור כל מסמך הנוגע לרכישת נכס או לקבלת הכנסה חריגה.

הצהרת ההון ראשונה, נדרשת בדרך כלל עם המעבר של פרט למעמד של נישום החייב בדיווח שנתי

על הכנסותיו (פתיחת עסק עצמאי או הקמת חברה בע"מ). לאחר הגשת הצהרת הון אחת, יידרש

הנישום להגיש אחת לכל כמה שנים הצהרה נוספת.


ההצהרה הראשונה מאוד חשובה, כיוון שהיא מהווה את הבסיס לכל הבדיקות שיבואו בשנים הבאות,

ולכן חשוב מאוד  לפרט ברישומי ההצהרה זו ולא להחסיר כל מידע למיצוי הרישום אשר ייטיב עמם.

הצהרות ההון זהו הכלי של פקידי השומה, לבדוק אם יש פער בין הדיווחים השנתיים להצהרת הון,

כמו כן נערכות השוואות בין דוחות הצהרות ההון השונות, בכדי לבדוק אם ישנם אי סדרים/דיווחים

בין הצהרת ההון הנוכחית להצהרת הון הקודמת.

אנו ממליצים לא לעבור את המשוכה הזו לבד וכדאי לשכור את שירותיו של רואה חשבון מקצועי

ומיומן עם וותק בהצהרות הון, רואה חשבון אשר ילווה אתכם לאורך זמן.


זכרו! אם לא מילאתם זאת בצורה המקצועית ביותר בפעם הראשונה, בפעם השנייה שתתבקשו להגיש את ההצהרה תתקלו בבעיות ובצורך למתן הסברים לרשויות המס בגין הגידול בהון.

לכן המלצתנו ,לפנות לגורם מקצועי ובעל נסיון רב בהגשת הצהרות הון.
בניית אתרים - טואול